Gminne Przedszkole
w Kobiórze

Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

 

 ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA W OKRESIE PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ 

 

24.12 (poniedziałek)                  6.30 – 13.00 

27 - 28.12 (czwartek, piątek)    6.30 – 16.00 

31.12 (poniedziałek)                  6.30 – 14.00

 

 Dyżur dla dzieci rodziców pracujących.

 Pobyt dziecka na podstawie zapisu w zeszycie dyżurów. 

 ZAPISY DO DNIA 14.12.2018R.

 

 

 *****************************************************************************

 

IV EDYCJA KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY BOŻONARODZENIOWY STROIK ŚWIĄTECZNY

 

    Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne Gminnego Przedszkola w Kobiórze pragną zaprosić wszystkie dzieci i ich rodziców do udziału w konkursie na najpiękniejszy bożonarodzeniowy stroik świąteczny. Konkurs ma na celu zachęcenie rodziców do wspólnego działania ze swoimi dziećmi jak również rozwijanie kreatywności, twórczego myślenia, wyobraźni plastycznej i kultywowania polskiej tradycji świątecznej. 

 

 

 

TEMAT KONKURSU: Bożonarodzeniowy stroik świąteczny

 

 Jury będzie zwracało uwagę na:

×      oryginalność kompozycji,

×      estetykę wykonania,

×      samodzielność wykonania przez rodziców i dziecko,

×      kolorystykę,

×      ogólne wrażenie estetyczne.

 

Wykonane prace należy składać do Sekretariatu Gminnego Przedszkola w Kobiórze do dnia 10.12.2018r. Do każdej pracy należy dołączyć informację zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek oraz nazwę grupy.

Prace nie mogą zawierać elementów żywych roślin !!!

 

Ogłoszenie wyników nastąpi 11.12.2018r. a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na Przedszkolnych Jasełkach, dnia 19.12.2018r.

  

 CEL KONKURSU:

a)     kultywowanie oraz podtrzymywanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia,

b)    edukacja dzieci w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów związanych z obrzędowością ludową,

c)     pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,

d)    rozwijanie kreatywności,

e)     rozwijanie zdolności manualnych,

f)      integracja dzieci i rodziców,

 

  Regulamin konkursu

 

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Kobiórze. Prace można wykonywać wraz z rodzicami.

 2. Prace rozpatrywane będą w dwóch kategoriach:

- dzieci trzy-czteroletnich,

- dzieci pięcio-sześcioletnich,

 3. Każdą pracę należy podpisać: imię i nazwisko, wiek, grupa, imię i nazwisko opiekuna.

 4. Prace należy wykonywać samodzielnie, techniką dowolną, według upodobań i umiejętności. Nie wykonujemy prac z żywych elementów.

 5. Prace należy składać do Sekretariatu Gminnego Przedszkola w Kobiórze.

 6. Nieprzekraczalny termin składania prac upływa dnia 10.12.2018r.  o godzinie 15:00. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego wykorzystania zdjęć nagrodzonych prac. Jednocześnie informujemy, że wykonane prace będzie można kupić na kiermaszu świątecznym organizowanym przez nasze przedszkole.

 7. Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii oraz wyróżnienia i dyplomy. Decyzje Jury są ostateczne.

 

Kryteria oceny:

×          oryginalność kompozycji,

×          estetykę wykonania,

×          samodzielność wykonania przez rodziców i dziecko,

×          kolorystykę,

×          ogólne wrażenie estetyczne.

 

   

Koordynator konkursu: Magdalena Śmieszek.

 

 

 

 ***************************************************************************** 

 

W ramach programu Ministerstwa Zdrowia DENTOBUS w naszym przedszkolu 15 listopada 2018r. odbyły się bezpłatne przeglądy stomatologiczne dla dzieci, których rodzice wyrazili pisemną zgodę na takie badanie. Każde dziecko po badaniu otrzymało naklejkę „Dzielnego Pacjenta”, a rodzice informację o stanie uzębienia.

 

***************************************************************************** 

Zapraszamy do zapoznania się z listem Minister Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego skierowanym do Rodziców i Opiekunów w sprawie zabezpieczenia Dzieci przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne. List dostępny na Stronie startowej.

 

 

 *******************************************************

 

Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości (zakładka Rekord dla Niepodległej).

  

 

 Cele ogólne :

Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski. 

Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. 

Cele szczegółowe:

Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów 

Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych. 

Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem. 

Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.

 

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN

 

 

 

 

KONKURS  PATRIOTYCZNY pt.  „KOCHAM CIĘ POLSKO”

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I RODZICÓW

 

 Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne Gminnego Przedszkola w Kobiórze pragną zaprosić wszystkie dzieci i ich rodziców do udziału w konkursie pt. „Kocham Cię Polsko”. Konkurs ma na celu zachęcenie rodziców do wspólnego działania ze swoimi dziećmi jak również rozwijanie kreatywności, twórczego myślenia, wyobraźni plastycznej oraz propagowanie wśród dzieci idei patriotyzmu.

 

TEMAT KONKURSU: „KOCHAM CIĘ POLSKO”

 Jury będzie zwracało uwagę na:

 ×          oryginalność kompozycji,

 ×          estetykę wykonania, walory artystyczne

 ×          zgodność pracy z założeniami konkursu,

 ×          samodzielność wykonania,

 ×          ilość pracy dziecka.

 

 Wykonane prace należy składać do Sekretariatu Gminnego Przedszkola w Kobiórze do dnia 05.11.2018r. Do każdej pracy należy dołączyć informację zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek oraz nazwę grupy.

 Format pracy - rozmiar: A-3 i większe.

Technika pracy – dowolna.

 Ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród nastąpi podczas konkursu wokalnego o tematyce patriotycznej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. 

 

 CEL KONKURSU:

a)      promowanie wśród młodych Polaków idei patriotyzmu;

b)      kształtowanie wśród dzieci poczucia świadomości narodowej i obywatelskiej;

c)      rozwijanie i kształtowanie wrażliwości estetycznej;

 

d)     pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,

e)      rozwijanie kreatywności,

f)       rozwijanie zdolności manualnych,

g)      integracja dzieci i rodziców.

 

 Regulamin konkursu

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Kobiórze. Prace można wykonywać wraz z rodzicami.

2. Prace rozpatrywane będą w dwóch kategoriach:

- dzieci trzy-czteroletnich,

 - dzieci pięcio-sześcioletnich,

3. Każdą pracę należy podpisać: imię i nazwisko, wiek, grupa.

 4. Pracę należy wykonać w rozmiarze A - 3 i większe.

 5. Prace należy wykonywać samodzielnie (rodzic i dziecko), techniką dowolną, według upodobań i umiejętności. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem przewodnim jest „Kocham Cię Polsko”.

6. Mogą być wykonane przy użyciu dowolnej techniki -  mogą być przestrzenne lub płaskie.

7. Wszystkie elementy pracy powinny być dobrze przyklejone do całości.

8. Prace należy składać do Sekretariatu Gminnego Przedszkola w Kobiórze.

9. Nieprzekraczalny termin składania prac upływa dnia 05.11.2018r.  o godzinie 15:00. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego wykorzystania zdjęć nagrodzonych prac.

10. Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii. Decyzje Jury są ostateczne.

Kryteria oceny:

 ×          oryginalność kompozycji,

 ×          estetykę wykonania, walory artystyczne

 ×          zgodność pracy z założeniami konkursu,

 ×          samodzielność wykonania,

 ×          ilość pracy dziecka.

 

Koordynator konkursu: Magdalena Śmieszek, Marcelina Sładek

 

 

*********************************************

 

1% podatku dla naszego przedszkola

 

Szanowni Rodzice i mieszkańcy Kobióra!

Kolejny raz zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na przedszkole Waszych dzieci i wnuków. Dzięki otrzymanym środkom możemy zapewnić naszym milusińskim wiele atrakcyjnych form spędzenia czasu oraz wzbogacić naszą bazę dydaktyczną. Z wpłat zakupiliśmy kserokopiarkę (do powielania m.in. kolorowanek, kart pracy czy pomocy dydaktycznych dla Waszych pociech), a w poprzednich latach: urządzenia do ogrodu przedszkolnego, przenośne nagłośnienie oraz stoły i krzesełka do jednej sali, kącik do zabaw tematycznych "Kuchnia". Obecnie planujemy zakupić dalszą modernizację ogrodu oraz zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS”

KRS : 0000237488

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1%  : na Gminne Przedszkole w Kobiórze

NA GÓRĘ