Gminne Przedszkole
w Kobiórze

Logopeda i psycholog

Godziny pracy logopedy:

mgr Anna Sęk

Wtorek: 7.30 - 15.00

Czwartek: 12.00 - 15.30

mgr Joanna Ludwińska

Poniedziałek 7.30 - 14.30

Środa 13.00 - 15.00

Piątek 13.00 - 15.00

 

Godziny pracy psychologa:

mgr Joanna Kruczek

Poniedziałek 13.00 - 15.30

Środa 12.30 - 15.00

 

Konsultacje z rodzicami po dokonaniu zapisu w sekretariacie.

NA GÓRĘ