Gminne Przedszkole
w Kobiórze

Zajęcia z rytmiki

 

            Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

RYTMIKA

Podsumowanie pierwszego semestru zajęć 2013/14 w projekcie „Maluchy na start”

 

Zajęcia z rytmiki odbywały się w wymiarze 3,5 h w tygodniu i obejmowały wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola – 7 grup. Wszystkie zajęcia prowadzone były w sposób odpowiadający wymaganiom każdej z grup. W pierwszym semestrze dzieci poznały sygnały stałe, które obowiązują na każdych zajęciach, a utrwalały je stosowane ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne.

Podczas pierwszego semestru zajęć dzieci poznały instrumenty muzyczne (wygląd, brzmienie) oraz uczyły się różnego rodzaju wydobywania dźwięków. Wspólnie tworzyliśmy „małe orkiestry” rozwijając umiejętności twórcze.

Ćwiczenia i zabawy stosowane podczas I semestru wpłynęły na:

 • Rozwinięcie zainteresowań muzycznych.
 • Rozwinięcie nowych umiejętności.
 • Zdobycie wrażliwości artystycznej.
 • Podniesienie wrażliwości na prezentowane formy muzyczne.
 • Rozwinięcie świadomości opanowania aparatu ruchowego.
 • Kształtowanie umiejętności podporządkowania się obowiązującym regułom.
 • Kształtowanie odpowiedzialności za siebie, partnera oraz całą grupę.
 • Kształtowanie zasad bezpieczeństwa.

 

W pierwszym semestrze zajęć z rytmiki dzieci nauczyły się wielu nowych piosenek – odpowiednich do przeżywanych uroczystości m.in.:

 • „Maluszki”
 • „Kotek Puszek”
 • „Kotek”
 • „Mały chwat”
 • „Czary-mary, każdy może zostać Mikołajem”
 • „Mam kasztanów pełne ręce”
 • „Gawron”

 

Oprócz piosenek, w okresie Świąt Bożego Narodzenia wspólnie z dziećmi śpiewaliśmy polskie znane kolędy i pastorałki.

Swoje umiejętności - w ubiegłym semestrze -  dzieci zaprezentowały podczas występu z okazji Święta Niepodległości w Gminnym Domu Kultury w Kobiórze podczas Koncertu Świątecznego.

 

Prowadząca: mgr Marcjanna Latusek

         

 

Podsumowanie drugiego semestru zajęć 2013/14 w projekcie „Maluchy na start”

 

 

 

Zajęcia z rytmiki, tak jak w zeszłym semestrze, odbywały się w wymiarze 3,5 h w tygodniu i obejmowały wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola – 7 grup. Zajęcia prowadzone były w sposób odpowiadający wymaganiom każdej z grup.

 

Na zajęciach utrwalane były poznane dotychczas sygnały stałe, które przeplatano różnymi sygnałami zmiennymi, wpływającymi z jednej strony na uatrakcyjnienie zajęć, a z drugiej na wyostrzenie słuchu na różnorodność słyszanych motywów muzycznych.

 

W drugim semestrze dzieci kontynuowały grę na instrumentach perkusyjnych w małych bądź dużych grupach, co jeszcze bardziej wpłynęło na rozwinięcie inwencji twórczej każdego przedszkolaka. Wprowadzona została improwizacja rytmiczna, melodyczna przy użyciu instrumentów, klaskania, śpiewu bądź mowy.

 

Dzieci poznały kolejne instrumenty muzyczne pod względem wyglądu, brzmienia, jak i różnych sposobów gry na nich.

 

Ćwiczenia i zabawy prezentowane w drugim semestrze wpłynęły na:

 

 • Rozwinięcie zainteresowań muzycznych.
 • Rozwinięcie nowych umiejętności.
 • Pogłębianie wrażliwości artystycznej.
 • Pogłębianie wrażliwości na prezentowane formy muzyczne.
 • Rozwinięcie świadomości opanowania aparatu ciała.
 • Rozwinięcie świadomości opanowania ruchu i śpiewu w tym samym czasie.
 • Rozwinięcie świadomości prawidłowego używania aparatu mowy.
 • Kształtowanie bezpieczeństwa.
 • Kształtowanie odpowiedzialności za siebie, partnera oraz całą grupę.
 • Kształtowanie umiejętności podporządkowania się obowiązującym na zajęciach regułom.

W drugim semestrze dzieci nauczyły się wielu piosenek. Były to m.in.:

 

 • „Wiosna tuż, tuż”
 • „Pomogę mamusi”
 • „Uparty kotek”
 • „Dla mamy”
 • „Trzy kurki”
 • „Podajmy sobie ręce”

 Prócz piosenek każda z grup uczyła się jeden wybrany przez nauczyciela taniec. Były to:

 

 • „Nie chcę cię znać”
 • „Grozik”
 • „Polka tramblanka”
 • „Koziorajka”
 • „Krakowiak”
 • „Klepany”
 • „Trojak”

 

Tańce prezentowane były między innymi na XI Przedszkolnej Biesiadzie Śląskiej czy grupowych obchodach z okazji Dnia Mamy i Taty.

Małgorzata Pollok

 

 

 

NA GÓRĘ