Gminne Przedszkole
w Kobiórze

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ SEMESTR I ROK SZKOLNY 2013/2014

 

 

W pierwszym semestrze zajęć gimnastyki korekcyjnej dzieci zostały zapoznane z zasadami bezpieczeństwa na zajęciach. Przedstawiono cele zajęć. Oprócz tego zrealizowano następujące treści:

 • wprowadzenie pojęcia prawidłowa postawa, zastosowanie w praktyce
 • ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne
 • ćwiczenia w korekcji płaskostopia i stóp koślawych
 • ćwiczenia w korekcji odstających i niesymetrycznych łopatek
 • ćwiczenia w korekcji pleców okrągłych
 • ćwiczenia w korekcji skoliozy
 • ćwiczenia w korekcji kolan i stóp koślawych
 • ćwiczenia w nauce poprawnego chodu
 • wdrożono nawyk poprawnego siedzenia, chodu
 • obserwowano zachowanie organizmu przed i po wysiłku (wolne i szybkie tętno)

Po pierwszym semestrze dzieci znają nazewnictwo kilku ćwiczeń, znają możliwości wysiłkowe swojego organizmu, wiedzą jak utrzymywać prawidłową postawę ciała.

Do zajęć zakupiono pomoce dydaktyczne. Zajęcia są prowadzone dla 36 dzieci, w 3 grupach 12 osobowych w wymiarze po 30 min.

 

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

 

SEMESTR II ROK SZKOLNY 2013/2014

 

 

 

W drugim semestrze zajęć gimnastyki korekcyjnej uczestniczyła grupa 36 dzieci. Uczestnikom przypomniano zasady bezpieczeństwa na zajęciach. Przedstawiono tematykę zajęć. Oprócz tego zrealizowano następujące treści:

 

 • przypominanie pojęcia prawidłowa postawa, zastosowanie w praktyce
 • ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne
 • ćwiczenia w korekcji płaskostopia i stóp koślawych
 • ćwiczenia w korekcji odstających i niesymetrycznych łopatek
 • ćwiczenia w korekcji pleców okrągłych
 • ćwiczenia w korekcji skoliozy
 • ćwiczenia w korekcji kolan i stóp koślawych
 • ćwiczenia w nauce poprawnego chodu
 • wdrożono nawyk poprawnego siedzenia, chodu
 • obserwowano zachowanie organizmu przed i po wysiłku (wolne i szybkie tętno)

 

W drugim semestrze przeprowadzono testy sprawności fizycznej oceniającej siłę mięśni brzucha, moc, siłę mięśni odcinka lędźwiowego i mięśni pośladkowych, gibkość.

 

Po drugim semestrze dzieci znają nazewnictwo kilku ćwiczeń, znają możliwości wysiłkowe swojego organizmu, wiedzą jak utrzymywać prawidłową postawę ciała, potrafią wykonać po jednym ćwiczeniu korygującym ich wadę postawy, znają sposoby przeciwdziałania wadom postawy.

 

 

Magdalena Matera

nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

NA GÓRĘ