Gminne Przedszkole
w Kobiórze

Zajęcia logopedyczne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH ZA I PÓŁROCZE roku szkol. 2013/2014

 

            Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dziecka w naszym przedszkolu prowadzę zajęcia profilaktyki i terapii logopedycznej. W ramach projektu  Maluchy na start od września 2013 roku w zajęciach bierze udział 40 dzieci, w grupach 4 osobowych.

W przedszkolu, dzięki wsparciu Unii Europejskiej – projekty Maluchy na start oraz Z językiem angielskim na ty i nie tylko, funkcjonuje bogato wyposażony gabinet logopedyczny, a zajęcia logopedy z dziećmi odbywają się raz w tygodniu po 30 minut.

Zadaniem logopedy nie jest jedynie dbałość o poprawne wybrzmiewanie poszczególnych głosek. Podczas badań a także w trakcie terapii logopedycznej zwracam uwagę na artykulację, oddech, głos, zakres słownictwa i jego rozumienie, motywację do mówienia oraz poziom umiejętności opowiadania. Przeprowadzam orientacyjne badania słuchu, zwracam uwagę na zgryz dziecka i w zależności od potrzeb kieruję na konsultacje ortodontyczną, laryngologiczną i audiologiczne badanie słuchu.

Wszystkie dzieci w przedszkolu mają kontakt z logopedą, z chęcią uczestniczą w zajęciach.
            Młodsze dzieci spotykają się z logopedą w ramach ćwiczeń profilaktycznych.  W trakcie grupowych ćwiczeń logopedycznych szczególną uwagę przywiązuję do ćwiczeń oddechowych, narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych.

Dzieci 5 i 6 letnie spotykają się również w grupach 4 osobowych. Po przeprowadzonych wcześniej badaniach mowy i postawieniu diagnozy w zależności od potrzeb dzieci zakwalifikowane są na terapię logopedyczną, gdzie prowadzone są zajęcia w celu usunięcia zaburzeń komunikacji językowych, w tym również niepłynności mowy.

Zachęcam do współpracy rodziców dzieci uczęszczających na ćwiczenia. Rodzice pełnią bardzo ważną rolę w procesie reedukacji mowy. Po zajęciach w przedszkolu powinni utrwalać ćwiczenia ze swoimi pociechami, wspierać, chwalić, pomagać. Współpraca rodziców, logopedy i nauczycieli warunkuje sukces. Dlatego tak ważne są zeszyty logopedyczne, karty pracy ze wskazówkami do pracy w domu, które przekazuję rodzicom.

Częsty kontakt dzieci z logopedą, a także współpraca z rodzicami i nauczycielami przekłada się na efektywność naszej pracy i dobre samopoczucie naszych wychowanków.                                                                                   

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘC LOGOPEYCZNYCH 2013/2014

 w ramach projektu: Maluchy na start

W roku szkolnym roku szkolnym 2013/2014 opieką logopedyczną objętych zostało 40 dzieci w ramach projektu unijnego: „Maluchy na start”. Zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu przez 30 minut, dzieci uczestniczyły w grupach 4 osobowych. We wrześniu odbyły się konsultacje z nauczycielami i rodzicami, na podstawie, których dzieci wstępnie były kierowane na terapię logopedyczną. W procesie diagnozy wykorzystano:

 1. Kwestionariusz badania mowy Iwony Michalak – Widera
 2. Kartę Badania Motoryki Artykulacyjnej Ewy Małgorzaty Skorek

Istotą procesu diagnozy logopedycznej jest precyzowanie, budowanie obrazu możliwości ucznia w różnych zakresach. Najczęstszą wadą wymowy okazał się sygmatyzm – rodzaj dyslalii polegający na nieprawidłowej artykulacji spółgłosek dentalizowanych: ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż. Występuje on w formie parasygmatyzmu oraz sygmatyzmu międzyzębowego, bocznego. Porównywalnie często odnotowano rotacyzm – rodzaj dyslalii polegający na zaburzonej artykulacji głoski r, występujący w formie pararotacyzmu. Coraz więcej jest dzieci mających trudności ze słuchem fonemowym i fonematycznym, stąd wielka potrzeba przesiewowych badań słuchu.

Korekcja wykrytych zaburzeń artykulacyjnych odbywała się o ściśle określone etapy terapii logopedycznej:

 1. etap wstępny – czyli okres, w którym dokonuje się ustalenia toku postępowania korekcyjnego oraz wyboru najkorzystniejszych metod pracy;
 2. etap przygotowawczy – mający na celu przygotowanie narządów i funkcji biorących udział w zjawisku artykulacji do jego prawidłowego wykonania, przybierający formę ćwiczeń usprawniających funkcję oddechową oraz ćwiczeń doskonalących artykulatory, ćwiczeń fonacyjnych, słuchowych i rytmizujących;
 3. etap właściwej pracy korekcyjnej – w którym wyróżniamy okres wywołania głoski (uzyskania prawidłowego brzmienia), okres utrwalania wywołanego dźwięku (w izolacji, w sylabach, w wyrazach, wyrażeniach dwuwyrazowych, zdaniach i tekstach) oraz okres jego automatyzacji (pojawiania się dźwięku podczas wypowiedzi spontanicznych.

W procesie terapii logopedycznej wykorzystano metody:

 1. metoda usprawniania narządów mowy - ćwiczenia artykulacyjne usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy;
 2. metoda słuchowa – ćwiczenia słuchu fonematycznego i fonemowego, autokontroli słuchowej, rytmizujące;
 3. metoda wyjaśniania – pokaz i omawianie ułożenia narządów mowy;
 4. metoda uczulania – podrażniania miejsc artykulacji;
 5. metoda mechaniczna – mechaniczne układanie narządów artykulacyjnych za pomocą szpatułek;
 6. metoda naturalna - wykorzystanie odgłosów dźwiękonaśladowczych lub czynności fizjologicznych organizmu do tworzenia nowych głosek;
 7. metoda substytucyjna – wprowadzania dźwięku docelowego z dźwięku pomocniczego
 8. metoda wzrokowa - wykorzystanie kontroli wzrokowej przy artykułowaniu dźwięków
 9. metoda słów kluczowych – wiązania nowo powstających dźwięków z wybranymi słowami i obrazkami, tekstami.

Szczególną uwagę zwrócono na kształcenie i doskonalenie słuchu w tym: percepcji słuchowej, uwagi  i pamięci słuchowej i słuchu fonematycznego.

Prowadzono również szereg ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych, dykcyjnych, rozwijających słownictwo i mowę komunikatywną.

Ponadto w związku z wykrytymi wadami zgryzu, a także problemami laryngologicznymi  skierowano do specjalistów w tym ortodonty i laryngologa, gdzie rodzice uzyskali  porady odnośnie konieczności korekty zgryzu lub konieczności wykonania badań słuchu u dzieci– gdyż rozwiązanie tych  problemów ma ogromny wpływ na przebieg i powodzenie terapii logopedycznej.

Wykorzystano pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu.

W rezultacie w roku szkolnym 2013/2014, z pełnym sukcesem terapię logopedyczną ukończyło 13 dzieci, co stanowi 32,5 % dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne.

 

                                                                                                          Joanna Ludwińska

                                                                                                           nauczyciel logopeda

NA GÓRĘ