Gminne Przedszkole
w Kobiórze

Zajęcia z języka angielskiego

                Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sprawozdanie z realizacji zajęć języka angielskiego

w I semestrze roku szkolnego 2013/14

Gminne Przedszkole w Kobiórze

Projekt „Maluchy na start”

 

Zajęcia języka angielskiego były prowadzone w I semestrze od 3 września 2013r.  do 17 stycznia 2014r.

Dzieci były podzielone na 13 grup po ok. 10-12 dzieci w każdej. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku, dwa razy w tygodniu dla każdej z grup. Dla najmłodszych dzieci (3,4-latków) zajęcia trwały 15 minut, natomiast dla starszych (5-6-latków) po 30 minut.

            Na zajęciach pracowaliśmy w oparciu o program „ Zabawa słówkami metodą Proti” na trzech poziomach: Proti Mini dla najmłodszych, Proti 1 oraz Proti 2 (kontynuacja wcześniejszych poziomów). Podczas zajęć wykorzystywane były rozmaite pomoce dydaktyczne. Dzieci uczyły się języka angielskiego poprzez zabawę, piosenki, rymowanki, wierszyki i ruch. Dzięki realizacji zajęć j. angielskiego w ramach poprzedniego projektu „Z językiem angielskim na Ty i nie tylko” dzieci miały już kontakt z językiem, przez co wiele już potrafiły i mogły to wykorzystać na zajęciach w tym roku szkolnym, nauka języka była kontynuowana.

W czasie zajęć języka angielskiego w pierwszym semestrze dzieci zapoznały się ze słownictwem : warzywa i owoce, zabawki, części ciała, kolory, zwierzęta, ubrania, rodzina oraz nauczyły się wykonywać proste polecenia wydawane w języku angielskim, przedstawiać się, pytać o imię, wiek i ulubione zajęcia.

Do tematyki każdych zajęć nie zabrakło wierszyków i piosenek. Dzieci zapamiętywały słówka nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Przedszkolaki chłonne wiedzy często same pytały się, jak powiedzieć dane słowo po angielsku.

Na tablicy przy wejściu do przedszkola wywieszany był omawiany w danym momencie materiał, tak, aby stworzyć rodzicom możliwość powtarzania go w domu ze swoimi dziećmi.

 Podczas zajęć używaliśmy karty pracy, w których dzieci wykonywały ćwiczenia utrwalające poznane słownictwo. Dla lepszego zapamiętania słówek wykorzystywane były  kolorowe obrazki - flashcards, plakaty, puzzle, kolorowe plansze maty. Na zajęciach były używane także prawdziwe przedmioty (np. zabawki, owoce), aby dzieciom łatwiej były zapamiętać słownictwo. Na każdych zajęciach nie mogło zabraknąć przyjaciela dzieci „Tiger” - tygryska, która zawsze na początku zajęć wita się z przedszkolakami i uczestniczy w zabawach.

            Na końcu każdego przerobionego działu było wykorzystywane „koło fortuny”, na którym były umieszczone obrazki przedstawiające poznane już słownictwo. Każde dziecko kręciło po kilka razy „kołem fortuny”  i otrzymywało punkty. Do powtórki wykorzystywaliśmy również kolorowe kręgle. Dzięki temu dzieci nabierały jeszcze więcej motywacji do nauki języka angielskiego.

            Przedszkolaki z radością uczestniczą w zajęciach języka angielskiego i coraz lepiej zapamiętują słownictwo. Chętnie biorą udział w zabawach, śpiewają poznane piosenki i recytują wierszyki.    

            Na zajęciach wykorzystywane są pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu „Z językiem angielskim na Ty i nie tylko”

 

 

Sprawozdanie z realizacji zajęć języka angielskiego w II semestrze roku szkolnego 2013/14

 

Zajęcia języka angielskiego w II semestrze były prowadzone od 3 lutego 2014r. do 30 czerwca 2014 r.


W dalszym ciągu dzieci podzielone były na grupy według zaawansowania oraz wieku. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku dla każdej grupy dwa razy w tygodniu, programem „Zabawa słówkami metodą Proti”.


Tematyka zajęć języka angielskiego w II semestrze obejmowała: dom, pojazdy, wiosna (ubrania, łąka), zwierzęta na farmie, jedzenie, ogród, zawody, lato, wakacje, wyrażanie uczuć/upodobań, składanie życzeń świątecznych. Dzieci starsze zapoznały się również z nazwami pór roku, dniami tygodnia, pomieszczeniami w domu, posiłkami oraz liczbą mnogą rzeczowników. Pojawiły się także zajęcia utrwalające słownictwo z I semestru. Dzieci chętnie uczyły się też wierszyków, rymowanek i piosenek, dzięki którym łatwiej przyswajały poznane słownictwo.

 

Na zajęciach używane były rozmaite pomoce dydaktyczne, dzieci wypełniały również karty pracy dotyczące poznanego słownictwa.

 

Rodzice otrzymali w przedszkolu słowniczki, obejmujące podstawowe słownictwo na cały rok szkolny, dzięki którym mogli powtarzać słówka z dziećmi w domu. Aktualnie przerabiany materiał (słownictwo, wierszyki i piosenki) wywieszany był na tablicy przy wejściu do przedszkola.

 

Przedszkolaki z entuzjazmem i wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach, uczyły się nowych słówek, piosenek i wierszyków, które mogły zaprezentować na różnych uroczystościach przedszkolnych.

 

Beata Kordys

NA GÓRĘ