Gminne Przedszkole
w Kobiórze

Zajęcia z rytmiki

 

           


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

RYTMIKA

 

PODSUMOWANIE ZAJĘĆ

 

 

 

Prowadząca: mgr Marcjanna Staszek

 

 

 

            W ciągu roku szkolnego przeprowadzono 85 godzin. Zajęcia zostały zrealizowane dla 123 dzieci w wieku 3 – 5 lat, w 5 grupach po 30 minut tygodniowo, według programu autorskiego, w tym dla 61 dziewczynek i 62 chłopców.

 

Jedną z dróg rozwijania muzykalności było uwrażliwianie dzieci na zmiany agogiczno – dynamiczne ponieważ zarówno w tempie, jak również w dynamice wyraża się najbardziej elementarna emocja muzyczna. Najczęściej ćwiczenia tego rodzaju stosowane były na początku każdych zajęć i miały postać „marszu wstępnego” ponad to na zajęciach stosowany był szereg ćwiczeń słuchowo – ruchowych. Dzieci uczyły się chodzenia zgodnie z tempem i dynamiką słyszanej muzyki.

 

Na rytmice realizowane były również ćwiczenia agogiczne. Wszystkie dzieci w dosyć szybkim czasie opanowały umiejętność reagowania na zmiany tempa. Umiejętność ta kształtowana była poprzez realizację tematów rytmicznych. Przyspieszanie i zwalnianie tempa przeprowadzane było na materiale znanych dzieciom piosenek oraz poprzez recytację tekstu słownego.

 

Na wielu zajęciach stosowane były ćwiczenia uwrażliwiające na różnice artykulacyjne: legato, staccato. Dzieci (w większości) potrafiły odzwierciedlić w ruchu artykulację staccato. Ruchy legato zostały opanowane w dużo mniejszym stopniu.

 

Podczas zajęć dzieci poznawały wiele nowych piosenek, które śpiewane były zbiorowo bądź indywidualnie. Były one związane z tematami zajęć, porą roku, czy ważnymi wydarzeniami. Nauka piosenek poprzedzana była ćwiczeniami emisyjnymi oraz ortofonicznymi kształtującymi u dzieci umiejętność świadomego operowania swoim aparatem głosowym.

 

Ponad to dzieci podczas zajęć poznały elementy choreograficzne tańców ludowych, a przyswojone układy choreograficzne (odpowiednie dla każdej grupy wiekowej) zaprezentowały podczas Biesiady Śląskiej w Gminnym Przedszkolu w Kobiórze:

 

 • Motylki – Nie chcę Cię znać;
 • Stokrotki – Grozik;
 • Jagódki – Koziorajka;
 • Pszczółki – Klepany;
 • Wiewiórki – Krakowiak.

 

Podczas zajęć dzieci uczyły się również, w jaki sposób naprężać i rozluźniać mięśnie całego ciała, panowania nad swoim ciałem oraz przyswajały sobie umiejętność świadomego poruszania swoim aparatem ruchowym. Stosowane podczas zajęć ćwiczenia i zabawy w dużej mierze przyczyniły się do zwiększenia estetyki ruchu dzieci.           

 

Zajęcia prócz rozbudzania umiejętności muzycznych pełniły funkcje ogólnowychowawcze. Stosowane na rytmice ćwiczenia oraz zabawy stosowane były w taki sposób, aby jak najlepiej zintegrować grupę oraz poprawić umiejętność współpracy koleżeńskiej. Dodatkowo zajęcia kształtowały dyscyplinę wewnętrzną dzieci. Wszystkie ćwiczenia ogólnowychowawcze miały wpłynąć na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci.

 

 

 

           

 

 

 

 

RYTMIKA

Podsumowanie pierwszego semestru zajęć w roku szkolnym 2012/13 realizowanych w ramach projektu POKL.09.05.00-24-089/11

 

Prowadząca: mgr Marcjanna Staszek

 

W pierwszym semestrze zajęć z rytmiki dzieci zapoznały się z fortepianem oraz z różnymi sposobami gry na nim. Na pierwszych zajęciach dzieci poznały sygnały stałe, które obowiązują na wszystkich zajęciach, na które dzieci nauczyły się reagować w odpowiednim – coraz krótszym - czasie. Poznane sygnały uwrażliwiają dzieci na momenty pobudzania oraz hamowania ruchu. Każdym zajęciom towarzyszy akompaniament pianina, poprzez to dzieci zostały zaznajomione z różnymi rodzajami akompaniamentu, a na każdych zajęciach kształtowana jest umiejętność jego rozróżniania. Dodatkowo dzieci zaznajomione zostały z instrumentami perkusyjnymi – poznały ich wygląd, brzmienie oraz samodzielnie na nich grały.

Na każdych zajęciach kształtowane jest poczucie rytmu dzieci. Stosowane ćwiczenia i zabawy rytmiczne doskonale rozwijają ich pamięć rytmiczną. Dzieci samodzielnie realizują proste tematy rytmiczne na instrumentach perkusyjnych.

Oprócz kształtowania umiejętności muzycznych, na zajęciach dzieci polepszają swój rozwój fizyczny. Przede wszystkim kształtują świadomość swojego ciała, następnie swojego ciała względem innych uczestników zajęć oraz świadomość swojego ciała w przestrzeni. Swój aparat ruchu rozwijają poprzez naukę skakania obunóż i na jednej nodze. Ponadto ćwiczą mięśnie rąk oraz poprawiają swoją koordynację słuchowo – wzrokowo – ruchową. Każdy ruch dziecka jest dokładnie obserwowany, po to aby dbać o jego prawidłowy oraz estetyczny wygląd.

Na każdych zajęciach pobudzana jest wyobraźnia dzieci, która zostaje przedstawiona poprzez różnego rodzaju improwizacje – ruchowe, wokalne, na instrumentach perkusyjnych. 

W pierwszym semestrze zajęć z rytmiki dzieci nauczyły się następujących piosenek:

 • „Dzień dobry, Panie Fortepianie!”
 • „Smutną minkę ma pogoda”
 • „Piłeczki”
 • „Nóżka za nóżką”
 • „Mam kamyczek w swojej małej ręce”
 • „Czary-mary, każdy może zostać Mikołajem”
 • „Ding dong, spadł już śnieg”

Oprócz wyżej wymienionych piosenek, w okresie Świąt Bożego Narodzenia wspólnie z dziećmi śpiewaliśmy polskie znane kolędy i pastorałki.

Swoje umiejętności - w tym semestrze -  dzieci zaprezentowały trzykrotnie. Wystąpiły:

 • 12.12.2012 r. – w Gminnym Domu Kultury w Kobiórze podczas Koncertu Świątecznego zespołów dziecięcych i młodzieżowych;
 • 13.01.2013 r. – w Gminnym Domu Kultury w Kobiórze podczas 21.Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
 • 14.01.2013 r. - w Gminnym Domu Kultury w Kobiórze podczas świątecznego spotkania emerytów.
NA GÓRĘ