Gminne Przedszkole
w Kobiórze

Zajęcia z języka angielskiego

 

               


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Sprawozdanie z realizacji zajęć języka angielskiego

 

w II semestrze roku szkolnego 2012/13 w ramach projektu „Z językiem angielskim na Ty i nie tylko” realizowanym w Gminnym Przedszkolu w Kobiórze

 

 

 

Zajęcia języka angielskiego w II semestrze były prowadzone od 1 lutego 2013 do 31 lipca 2013.

 

W dalszym ciągu dzieci podzielone były na grupy według zaawansowania oraz wieku. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku dla każdej grupy dwa razy w tygodniu, programem „Zabawa słówkami metodą Proti”.

 

Tematyka zajęć języka angielskiego w II semestrze obejmowała: pojazdy, wiosna (ubrania, łąka), dom, lato, wakacje, zwierzęta na farmie, jedzenie, wyrażanie uczuć/upodobań, składanie życzeń. Pojawiły się także zajęcia utrwalające słownictwo z I semestru. Dzieci chętnie uczyły się też wierszyków, rymowanek i piosenek, dzięki którym łatwiej przyswajały poznane słownictwo.

 

 Na zajęciach używane były rozmaite pomoce dydaktyczne: flashcards (karty obrazkowe), gry językowe, maty z dniami tygodnia czy z kolorami, realne przedmioty, kręgle, koło fortuny, kolorowe tablice czy plansze, rękawiczki(przedstawiające np. nastrój, zwierzęta farmerskie) i wiele innych, które wspaniale pomagały dzieciom zapamiętać słówka. Przedszkolaki wypełniały również karty pracy ze swoich książeczek.

 

Przyjaciele dzieci – „Monkey” oraz „ Tiger” witali się z każdym na początku zajęć. Dzieci z radością przedstawiały się im oraz wymieniały znane słowa w języku angielskim .

 

Podczas zajęć były wykorzystane również niestereotypowe przekazy równościowe kierowane do chłopców i dziewczynek , uczące szacunku wobec siebie i uświadamiające możliwość dokonywania wyboru bez względu na społeczne oczekiwania wobec swojej płci.

 

            Rodzice otrzymali w przedszkolu słowniczki, obejmujące słownictwo z I oraz II semestru, dzięki którym mogli powtarzać słówka z dziećmi w domu. Aktualnie przerabiany materiał (słownictwo, wierszyki i piosenki) wywieszany był na tablicy przy wejściu do przedszkola.

 

Ponadto rodzice zachęcali dzieci do nauki języka angielskiego, co pozytywnie wpływało na aktywność dzieci podczas zajęć w przedszkolu i nabycia nowych umiejętności językowych. Zdecydowana większość rodziców była zadowolona z zajęć j. angielskiego/ ich oczekiwania zostały spełnione, jednak należy kłaść większy nacisk na informowanie rodziców o poziomach nauczania j. angielskiego oraz na miejsca umieszczania materiałów dla rodziców i dzieci dotyczących zajęć.       

 

Dzieci  rozwinęły zainteresowanie związane z poznaniem nowego języka, nabyły nowe umiejętności – poznały nowy język zgodnie ze swoimi możliwościami rozwojowymi, a tym samym wyrównały szanse edukacyjne na początkowym etapie nauczania, a także nabrały pewności siebie, a część odkryło zdolności  językowe. Niemniej jednak należy w dalszym ciągu zachęcać rodziców do utrwalania słówek z dziećmi w domu, co zwiększa rezultaty nauczania języka angielskiego.

 

Wzbogacono ofertę przedszkola o interesujące zajęcia dodatkowe z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania i ciekawych pomocy dydaktycznych (które byłoby niemożliwe bez wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego)

 

Rodzice zwiększyli/podnieśli swoją świadomość w zakresie zwiększenia potrzeb edukacyjnych swoich dzieci oraz w zakresie współpracy z przedszkolem (nauczycielem)

 

Przedszkolaki z entuzjazmem i wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach, uczyły się nowych słówek, piosenek i wierszyków, co z pewnością zaprocentuje w dalszych latach edukacji językowej.

 

 

 Beata KordysSprawozdanie z realizacji zajęć języka angielskiego w I semestrze roku szkolnego 2012/13 w ramach projektu POKL.09.05.00-24-089/11

 

Zajęcia języka angielskiego były prowadzone w I semestrze od 17 września 2012 do  31 stycznia 2013.

Dzieci były podzielone na 12 grup po ok. 10-12 dzieci. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku, dwa razy w tygodniu dla każdej z grup. Dla najmłodszych dzieci (3-latków) zajęcia trwały 15 minut, natomiast dla starszych (4-latków i 5-latków) po 30 minut. Dzieci z radością uczestniczyły w zajęciach i chętnie się uczyły.

            Na zajęciach pracowaliśmy na programie „Zabawa słówkami metodą Proti”.  Podczas zajęć wykorzystywane były rozmaite pomoce dydaktyczne. Dzieci uczyły się języka angielskiego poprzez zabawę, piosenki, rymowanki, wierszyki i ruch.

W czasie zajęć języka angielskiego w pierwszym semestrze dzieci zapoznały się ze słownictwem związanym z  warzywami  i owocami, zabawkami, częściami ciała, kolorami, zwierzętami ,rodziną oraz nauczyły się wykonywać proste polecenia wydawane w języku angielskim, przedstawiać się i pytać o imię.

Do tematyki każdych zajęć nie zabrakło wierszyków i piosenek, których dzieci bardzo chętnie uczyły się. Dzieci zapamiętywały słówka nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Przedszkolaki  chętne wiedzy często same pytały się, jak powiedzieć dane słowo po angielsku.

Na tablicy przy wejściu do przedszkola wywieszany był omawiany w danym momencie materiał, tak, aby w razie możliwości rodzice mogli także ćwiczyć go w domu ze swoimi dziećmi.

 Podczas zajęć używaliśmy karty pracy, w których dzieci wykonywały ćwiczenia utrwalające poznane słownictwo. Dla lepszego zapamiętania słówek wykorzystywane były  kolorowe obrazki-flashcards, plakaty, puzzle, kolorowe plansze maty. Na zajęciach były używane także prawdziwe przedmioty (np. zabawki), aby dzieciom łatwiej były zapamiętać słownictwo. Na każdych zajęciach nie mogło zabraknąć przyjaciela dzieci „Monkey”-małpki, która zawsze na początku zajęć wita się z przedszkolakami i uczestniczy w zabawach. Przedszkolaki uczyły się też angielskich piosenek i wierszyków z płyt CD, których mogły słuchać również w domu z rodzicami.

 

            Na końcu każdego przerobionego działu było wykorzystywane „koło fortuny”, na którym były umieszczone obrazki przedstawiające poznane już słownictwo. Każde dziecko kręciło po kilka razy „kołem fortuny”  i otrzymywało punkty. Dziecko, które zdobyło najwięcej punktów otrzymywało nagrodę. Dzięki temu dzieci nabierały jeszcze więcej motywacji do nauki języka angielskiego.

 

            Przedszkolaki z radością uczestniczą w zajęciach języka angielskiego i coraz lepiej zapamiętują słownictwo. Chętnie uczestniczą w zabawach, śpiewają poznane piosenki i recytują wierszyki.    

Beata Kordys

Nauczyciel języka angielskiego

NA GÓRĘ