Gminne Przedszkole
w Kobiórze

Maluchy na start - Poddziałanie 9.1.1. Okres realizacji: 01.10.2012r.-30.09.2014r.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Maluchy na start

 

Od listopada 2012r. w naszym Przedszkolu znalazło miejsce 25 dzieci w wieku 3 lat, które do tej pory oczekiwały na przyjęcie. Było to możliwe dzięki pozyskaniu środków unijnych i wielkiej determinacji władz gminych.

Projekt nosi nazwę „Maluchy na start” , jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Warość projektu wynosi 662 148,42 zł z czego 85 % to środki unijne, a 15% wkład własny. Pozwoliło to na zatrudnienie kadry pedagogicznej oraz pracowników obsługi. Ponadto z pozyskanych środków przeprowadzono adaptację pomieszczenia na salę przedszkolną ( m.in. dostosowano instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną; wyburzono niektóre ściany tak, aby powstało jedno pomieszczenie oraz postawiono inne, w celu wyodrębnienia łazienki dla dzieci; wygładzono ściany i nałożono kolorystykę ostateczną; zakupiono wykładzinę, listwy podłogowe i dywan; w łazience położono glazurę, zamontowano sanitariaty dostosowane do wieku dzieci przedszkolnych oraz kabiny). Oprócz tego wyposażono salę w mebelki, stoliki i krzesełka, zabawki, kąciki zabaw, pomoce dydaktyczne i inne niezbędne do prowadzenia oddziału przedszkolnego rzeczy. W najbliższym czasie zostaną wymienione okna oraz zostaną zakupione urządzenia na plac zabaw. Projekt zakłada również wyposażenie nowego oddziału w nowoczesny sprzęt multimedialny tj. laptop, projektor oraz ekran. Pozyskanie tych środków nie było łatwe, ale ważne, że się udało!

Poza tym zostały wydłużone godziny pracy przedszkola do 17:00. Pozyskanie nowej sali  poprawiło sytuację lokalową placówki (mogliśmy przyjąć więcej dzieci i odpowiedzieć na oczekiwania mieszkańców). Projekt pozwolił przeprowadzić adaptację sali, wzbogacono bazę w nowoczesne wyposażenie i sprzęt, wsparto lokalny budżet. Ale najważniejsze jest to, że nasi najmłodsi mieszkańcy mogli rozpocząć swoją edukację i w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Projekt będzie trwał dwa lata.

NA GÓRĘ