Gminne Przedszkole
w Kobiórze

Z językiem angielskim na Ty i nie tylko - projekt Działanie 9.5 Okres realizacji: 15.09.2012r.-14.08.2013r.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


w okresie od 15.09.2012r. do 14.08.2013r. w naszym przedszkolu realizowany był projekt z Działania 9.5.  Oddolne inicjatywy edukacyjne na ternach wiejskich pn. „Z językiem angielskim na Ty i nie tylko”. Projekt miał 100% dofinansowanie. Wartość projektu wynosiła 41.017 zł. W ramach tego przedsięwzięcia wszyscy przedszkolacy uczestniczyli w zajęciach dodatkowych: języku angielskim i rytmice. Dzieci z problemami z zakresu rozwoju mowy (40 przedszkolaków) uczestniczyły w zajęciach logopedycznych. Zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały szkolno-biurowe do zajęć j. angielskiego oraz zajęć logopedycznych. Zakupiono karty pracy z języka angielskiego dla 5-latków.

Cieszymy się, że nasze kobiórskie dzieci miały równy start w edukację szkolną.

NA GÓRĘ