Gminne Przedszkole
w Kobiórze

1% dla Przedszkola

Szanowni Rodzice i mieszkańcy Kobióra!

Kolejny raz zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na przedszkole Waszych dzieci i wnuków. Dzięki otrzymanym środkom możemy zapewnić naszym milusińskim wiele atrakcyjnych form spędzenia czasu oraz wzbogacić naszą bazę dydaktyczną. Z wpłat zakupiliśmy kserokopiarkę (do powielania m.in. kolorowanek, kart pracy czy pomocy dydaktycznych dla Waszych pociech), a w poprzednich latach: urządzenia do ogrodu przedszkolnego, przenośne nagłośnienie oraz stoły i krzesełka do jednej sali, kącik do zabaw tematycznych "Kuchnia". Obecnie planujemy zakupić dalszą modernizację ogrodu oraz zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

 

 

 

Co należy zrobić ? :

 

Wpisujemy w odpowiednią rubrykę :

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS”     KRS : 0000237488

Dopisek : na Gminne Przedszkole w Kobiórze

 

 

Dopisek jest warunkiem przekazania 1% podatku właśnie na nasze przedszkole.

 

 

Prosimy wszystkich rodziców, krewnych i znajomych do włączenia się w akcję. 

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ