Gminne Przedszkole
w Kobiórze

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Rozkład dnia

Rozkład dnia

 

6:30 – 8:35

 

 

 

 

 

 

Schodzenie się dzieci - kontakty indywidualne z rodzicami;

zabawy w kącikach zainteresowań;

zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia ortograficzne;

obserwacje przyrodnicze  indywidualne lub w małych zespołach.

Przeglądanie czasopism dla dzieci - wyszukiwanie obrazków na określony temat, rozwiązywanie rebusów, zagadek, łamigłówek; udział dzieci w przygotowaniu  do zajęć, czynności  porządkowe w półkach  indywidualnych.

Praca stymulacyjno- wyrównawcza indywidualna

lub w zespołach, czynności w ramach pełnionych dyżurów.

Sprzątanie sali po zajęciach i  zabawach.

Sprawdzanie frekwencji.

8:35 –   8:45

 

Ćwiczenia gimnastyczne poranne lub zabawy                  

o  wieloznacznym ruchu.

8:45 –   9:00

Przygotowanie do posiłku – zabiegi higieniczne.

9:00 –   9:20

Śniadanie.

9:20 –   9:30

Przygotowanie do zajęć.

9:30 – 10:00

I zajęcia dydaktyczne.

10:00 – 10:10

Zabawa ruchowa.

10:10 – 10:40

II zajęcia dydaktyczne.

10:40 – 10:50

Zabawa ruchowa.

10:50 -  12:00

 

 

Pobyt na powietrzu lub w sali, zabawy dowolne wynikające

z zainteresowań dzieci, zabawy muzyczno – ruchowe, tematyczne.

Przygotowanie obiadu, zabiegi higieniczne.

12:00 - 12:30

Obiad

12:30 - 13:50

Słuchanie bajek, zabawy plastyczno-konstrukcyjne, w kacikach zainteresowań, zabawy kołowe, pobyt w ogrodzie.

 

 

Praca wyrównawcza oraz z dzieckiem uzdolnionym, utrwalenie materiału.

13:50 – 14:00

Przygotowanie do podwieczorku,  zabiegi higieniczne

14:00 – 14:15

Podwieczorek

14:15 – 16:30

Działalność plastyczno – konstrukcyjna, zabawy tradycyjne, w kącikach zainteresowań lub w ogodzie, zajęcia dodatkowe, rozmowy z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.

NA GÓRĘ