Gminne Przedszkole
w Kobiórze

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. O przedszkolu

O przedszkolu

 

HISTORIA POWSTANIA PRZEDSZKOLA W KOBIÓRZE

 

 

Pierwsze przedszkole w Kobiórze, zostało otwarte 1.II.1927r. nie posiadało własnego lokalu, zajmowało tylko jedną z sal szkolnych. Liczba dzieci dochodziła do 90. Kierowniczką i wychowawczynią równocześnie była Otylia Paterok. Przedszkole to istniało do 28 VI 1932r. po wojnie, dzięki kierownikowi szkoły Tadeuszowi Krukowi i Stefanii Krukównie (wychowawczyni) przedszkole wznowiło swoja działalność. Na ten cel przeznaczono lokal, po niemieckim przedszkolu, który znajdował się w budynku „Starej Szkoły”. Od czerwca 1945r. swoją pracę, jako druga wychowawczyni, rozpoczęła pani Aniela Orlicka. Została Ona jednocześnie kierownikiem przedszkola. W okresie wakacyjnym 1945r. ówczesne kierownictwo szkoły zajęło lokal, w którym funkcjonowało przedszkole, na sale szkolne. Przedszkolne zostało przeniesione do małego prywatnego mieszkania u p. Machalicy. Do jednego pokoju z maleńką kuchenką chodziło 60 dzieci. W tych warunkach nie można było, pod żadnym względem, realizować zadań, zajęć dydaktycznych. W grudniu tego samego roku, władze gminy zdeklarowały oddać na cele przedszkola dwa małe pokoiki i kuchnię w budynku gminnym. Było to również bardzo małe pomieszczenie – dzieci uczęszczało wówczas 80. Widząc trudną sytuację lokalową ówczesne władze gminne, postanowiły przyjść z pomocą dzieciom i mieszkańcom Kobióra, szczególnie zasłużył się w tej sprawie kierownik szkoły Tadeusz Kiedrowski. Na ten cel przeznaczono mieszkanie nauczycielskie, które po odpowiednim remoncie zaadoptowano na pomieszczenia przedszkolne. 13 XI 1948r. nastąpiło otwarcie oddziału przedszkolnego w budynku szkoły. Przedszkole funkcjonuje w nim po dzień dzisiejszy. Stanowisko kierownika i jednocześnie wychowawcy tejże placówki, sprawowała nadal p. Aniela Orlicka. Następnie funkcję kierownika, później dyrektora przejęła p. Bronisława Galbierz, po niej dyrektorem została p. Halina Mamoń, dalej p. Maria Cofała i p. Halina Mazur. Od 1 IX 2007r. funkcję dyrektora Gminnego Przedszkola w Kobiórze pełni mgr Katarzyna Kozyra.

NA GÓRĘ