Gminne Przedszkole
w Kobiórze

Z życia grupy "ŻABKI"

 

Z życia grupy „ŻABKI”

 

Od początku lipca 2017 r. do końca sierpnia 2018 r. w Gminnym Przedszkolu w Kobiórze realizowany był projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Dobry start to przedszkole - zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich z terenu Gminy Kobiór”. Dzięki unijnej dotacji przedszkole mogło wyposażyć nowopowstałą salę oraz doposażyć ogród, zatrudnić kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi. Utworzono w placówce nowy oddział przedszkolny  – grupę „Żabki”. W ramach projektu zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne oraz materiały papiernicze. 

Dzieci z grupy unijnej uczestniczyły w zajęciach z języka angielskiego, w zajęciach logopedycznych i zajęciach z psychologiem, kształtujących kompetencje emocjonalne i społeczne. Raz w miesiącu przeprowadzano zajęcia pod hasłem „Inny, nie znaczy gorszy”, których celem było uczenie dzieci akceptacji, tolerancji i szacunku dla odmienności drugiego człowieka. W grupie „Żabki” odbyła się uroczystość „Pasowanie na Przedszkolaka”, zorganizowano Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, jak również prowadzone były warsztaty z rodzicami, nawiązujące tematyką do danej pory roku. W grupie realizowano działania związane z edukacją zdrowotną, zachęcano do zdrowego odżywiania  m. in. poprzez angażowanie dzieci w proste czynności kulinarne, takie jak wykonanie owocowego koktajlu, deseru z sezonowych owoców, czy warzywnej sałatki. Promowano ruch na świeżym powietrzu poprzez spacery, wycieczki po okolicy, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Nie zabrakło także działań związanych z ekologią – obchody Dnia Ziemi, z edukacją regionalną i patriotyzmem – topienie Marzanny nad rzeką Korzeniec, XV Przedszkolna Biesiada Śląska. W ramach akcji społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom” grupę „Żabki” chętnie odwiedzali z książką Rodzice oraz zaproszeni goście. Dzieci niemal w każdym miesiącu miały możliwość zobaczyć przedstawienie teatralne w wykonaniu profesjonalnych aktorów. Dzieci z grupy „Żabki” uczestniczyły w takich wydarzeniach, jak Dzień Marchewki, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Kota, Dzień Dinozaura, czy Dzień hiszpański. Zaś swoją wiedzę i umiejętności nasze najmłodsze przedszkolaki mogły sprawdzić podczas przedszkolnego turnieju wiedzy o bezpieczeństwie pt. „Bezpieczny Przedszkolak” oraz Wiosennego Konkursu Wokalnego. Grupę „Żabki” nie ominęły żadne atrakcje zaplanowane w przedszkolu na rok 2017/2018, a działo się naprawdę wiele i to nie tylko z okazji Dnia Dziecka. Wielu wrażeń dostarczyło spotkanie z hodowcą gołębi pocztowych, policjantami, strażakami, czy motocyklistami. Ww. działania realizowano z wykorzystaniem technologii multimedialnych, a informacje o wydarzeniach w grupie, na bieżąco zamieszczano na stronie internetowej przedszkola i Gminy.

Edukacja przedszkolna jest jednym z najważniejszych etapów życia małego dziecka i ma pozytywny wpływ na jego rozwój. Udział dzieci z grupy „Żabki” w projekcie unijnym z pewnością zaowocuje w dalszych latach edukacji ich ciekawością poznawania świata, rozwojem posiadanych zdolności i talentów, otwartością i empatią w kontaktach społecznych.

M. Sładek

NA GÓRĘ