Gminne Przedszkole
w Kobiórze

Jesteś tutaj:
 1. Start

Strona główna

 

Drodzy Rodzice!

 

Dnia 29 sierpnia 2019r. o godz. 16.30 (czwartek)

odbędzie się zebranie z rodzicami we wszystkich grupach wiekowych.

Prosimy o niezabieranie dzieci na zebranie.

 

                                                                                                       Serdecznie zapraszamy!

 

 

ZMIANA OPŁATY ZA  ŻYWIENIE OD 1 WRZEŚNIA 2019R.

 Po uzgodnieniu z organem prowadzącym, na podstawie Zarządzenia Nr 23/2018/2019 Dyrektora Gminnego Przedszkola w Kobiórze z dnia 25 czerwca 2019r., od  dnia 1 września 2019r. ulegają zmianie stawki opłaty za żywienie w przedszkolu.

 

Opłata za wyżywienie wynosi 5,50 zł dziennie za 3 posiłki, w tym:

- śniadanie: 1,30 zł

- obiad: 3,00 zł

- podwieczorek: 1,20 zł.

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem http://www.gpkobior.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=24

 

  

 

BEZPIECZNE WAKACJE

 

 

Przed rozpoczęciem wakacji zachęcamy do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku. Wybierając dla swojego dziecka formę letniego wypoczynku, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora. MEN stworzyło publiczną bazę danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może przekonać się, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wyjazdu oraz na 14 dni w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, organizator w zgłoszeniu ma obowiązek podać, m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, warunków sanitarno-higienicznych, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej. Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka, przed wykupieniem turnusu, może sprawdzić organizatora (czy zgłosił do kuratora oświaty wypoczynek) w specjalnie utworzonej wyszukiwarce bazie wypoczynku, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl.

W ten sposób upewni się, czy wypoczynek jest organizowany również zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby pomóc rodzicom, ale także dzieciom i młodzieży w odpowiednim przygotowaniu się do wakacyjnych wyjazdów, Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało „Poradnik bezpiecznego wypoczynku” - do pobrania na stronie http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/poradnik-bezpiecznego-wypoczynku/Można w nim znaleźć najważniejsze informacje dla rodziców i opiekunów dotyczące letniego i zimowego wypoczynku. Warto zapoznać się z poradami dotyczącymi m.in.: zasad organizowania oraz nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w podróży, wyboru odpowiedniej oferty i kwalifikacji kadry.
Niepokojące sygnały o przebiegu wypoczynku? Jeżeli do rodziców docierają niepokojące sygnały o okolicznościach, czy warunkach lub sytuacjach, np. na koloniach, należy zgłosić je przede wszystkim do kuratorium oświaty właściwego ze względu
na miejsce lokalizacji wypoczynku. W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, straż pożarną lub inne służby interwencyjne.Przydatne strony internetowe:
 1. Serwis bezpiecznyautobus.gov.pl – wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice otrzymają bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.
 2. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. https://www.gov.pl/web/mswia/system-powiadamiania-ratunkowego – to system powiadamiania ratunkowego numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.
 3. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/.
Są tam informacje dla podróżujących przygotowane przez polskie placówki dyplomatyczne we współpracy z MSZ, gdzie w profilach krajów znajdują się informacje     i ostrzeżenia dla podróżujących.
 1. Bezpłatną aplikację iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak.
 2. Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz”, https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.
Zaleca się również, aby organizatorzy wypoczynku letniego, kierownik wycieczki, wychowawcy i opiekunowie dzieci i młodzieży, mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).

 

Źródło: www.kuratorium.katowice.pl

 

 

  

***************************************

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych,

które odbędzie się dnia 3 czerwca 2019r. o godz. 17.00.

 

DNI OTWARTE

 

Zapraszamy Rodziców i Dzieci, które 1 września 2019r. rozpoczną naukę w naszym przedszkolu na

Dni Otwarte, które odbędą się dnia 10.06.2019r. od godz. 16.00 do godz. 17.30. W planie:

- teatrzyk dla dzieci "Nowe Przygody Koziołka Matołka"

- zwiedzanie przedszkola

- zabawy na placu zabaw.

 

Prosimy o zabranie obuwia zamiennego dla dzieci i rodziców.

 

                                                                                                                  Serdecznie zapraszamy!

 

 

****************************************************************************** 

 

 Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.

Niech te szczególne dni będą pełne wiary,

nadziei, łaski, miłości i optymizmu.

Oby świąteczny nastrój towarzyszył 

świątecznym spotkaniom w gronie Najbliższych.

             

                                                   Wesołych Świąt życzy 

                                                Dyrekcja Gminnego Przedszkola 

                                  

 

**************************************************** 

 

W dniu 8 kwietnia br. Przedszkole będzie czynne.

Zajęcia odbędą się zgodnie z planem. 

 

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z poniższą informacją

przekazaną przez Śląskiego Kuratora Oświaty. 

 

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

 

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

 1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
 3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
 5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
 6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 

***************************************************************

 

REKRUTACJA

 

Termin potwierdzenia woli przyjęcia przez rodziców dziecka zakwalifikowanego do przedszkola upływa dnia 4 kwietnia 2019r.

Rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola prosimy o zgłoszenie się do przedszkola w godzinach pracy sekretariatu tj. poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 15.00.

 

Podanie do wiadomości rodziców listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych - 15 kwietnia 2019r.

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych, które odbędzie się

dnia 3 czerwca 2019r. o godz. 17.00.

 

***********************************************************

 

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW

 

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach od 04 do 13 kwietnia 2019 r. na terenie województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice-Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około 200 metrów, na obszarze woj. śląskiego o powierzchni 7316 km2.

W sumie na terenie województwa śląskiego podczas wiosennej akcji szczepień zostanie wyłożonych 146320 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe. Jednocześnie w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (WPKiW) dodatkowo zostanie wyłożonych ręcznie 160 dawek szczepionki.

Przynęta, w której zatopiona jest szczepionka, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o niepodnoszenie szczepionek. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa. Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki). Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się lekarzem medycyny informując go o tym fakcie.

Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem części ciała, które zetknęły się ze szczepionką. Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie. Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się od 1995r., dwa razy w ciągu roku: wiosną i jesienią. Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską.

 Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 615

 

 

***************************************************************** 

 

 

 

*****************************************************************

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

 

do dnia 22.02.2019r. - składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

od 25.02.2019r. do 14.03.2019r. do godz. 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.  

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Rekrutacja.

 

*****************************************

 

Kolej na Ferie

 BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

POCIĄGAMI KOLEI ŚLĄSKICH

 

W czasie tegorocznych ferii w województwie śląskim dzieci i młodzież szkolna mogą podróżować pociągami Kolei Śląskich za darmo. Inicjatorem i pomysłodawcą akcji jest Marszałek województwa śląskiego.

Oferta obowiązuje od 9 do 24 lutego br., czyli w czasie ferii uczniów z województwa śląskiego. Aby w tym czasie za darmo podróżować pociągami Kolei Śląskich, wystarczy podczas kontroli zamiast biletu okazać ważną legitymację szkolną. Młodsze dzieci mogą korzystać z przejazdów na podstawie dokumentu potwierdzającego ich wiek. Warto pamiętać, że dzieci do czwartego roku życia podróżują Kolejami Śląskimi bezpłatnie przez cały rok.

Więcej informacji na stronie internetowej https://www.slaskie.pl/content/kolej-na-ferie.

 

 

 

 

***************************************************************************** 

Przekaż 1 % podatku na wsparcie działalności

Gminnego Przedszkola w Kobiórze 

 

Pamiętaj – rozliczając swój PIT możesz wspomóc działalność naszego Przedszkola

dzięki przekazaniu 1% podatku.

Rodziców i inne osoby, które zechcą przekazać 1% swojego podatku dochodowego

na rzecz naszego Przedszkola, prosimy o wskazanie formularzu PIT Stowarzyszenia OMNIBUS poprzez wpisanie nazwy:

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci

i Młodzieży „OMNIBUS”

 KRS : 0000237488

CEL SZCZEGÓŁOWY 1% : Gminne Przedszkole w Kobiórze

 

Za okazane wsparcie serdecznie dziękujemy!

W dalszym ciągu doposażamy nasze sale oraz plac zabaw.

 

 

*****************************************************************************

 

 

 CZUJNIK JAKOŚCI POWIETRZA

Na terenie Gminy Kobiór zamontowano (testowo) czujnik jakości powietrza. Czujnik zamontowany jest na budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Tuwima 33. Wyniki pomiarów są dostępne w bocznym panelu na stronie internetowej Urzędu Gminy http://www.kobior.pl oraz na wirtualnej mapie firmy Syngeos https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10 .

Możliwe jest również pobranie aplikacji Syngeos na telefony komórkowe

 

 

 *****************************************************************************

 

IV EDYCJA KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY BOŻONARODZENIOWY STROIK ŚWIĄTECZNY

 

    Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne Gminnego Przedszkola w Kobiórze pragną zaprosić wszystkie dzieci i ich rodziców do udziału w konkursie na najpiękniejszy bożonarodzeniowy stroik świąteczny. Konkurs ma na celu zachęcenie rodziców do wspólnego działania ze swoimi dziećmi jak również rozwijanie kreatywności, twórczego myślenia, wyobraźni plastycznej i kultywowania polskiej tradycji świątecznej. 

 

 

 

TEMAT KONKURSU: Bożonarodzeniowy stroik świąteczny

 

 Jury będzie zwracało uwagę na:

×      oryginalność kompozycji,

×      estetykę wykonania,

×      samodzielność wykonania przez rodziców i dziecko,

×      kolorystykę,

×      ogólne wrażenie estetyczne.

 

Wykonane prace należy składać do Sekretariatu Gminnego Przedszkola w Kobiórze do dnia 10.12.2018r. Do każdej pracy należy dołączyć informację zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek oraz nazwę grupy.

Prace nie mogą zawierać elementów żywych roślin !!!

 

Ogłoszenie wyników nastąpi 11.12.2018r. a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na Przedszkolnych Jasełkach, dnia 19.12.2018r.

  

 CEL KONKURSU:

a)     kultywowanie oraz podtrzymywanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia,

b)    edukacja dzieci w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów związanych z obrzędowością ludową,

c)     pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,

d)    rozwijanie kreatywności,

e)     rozwijanie zdolności manualnych,

f)      integracja dzieci i rodziców,

 

  Regulamin konkursu

 

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Kobiórze. Prace można wykonywać wraz z rodzicami.

 2. Prace rozpatrywane będą w dwóch kategoriach:

- dzieci trzy-czteroletnich,

- dzieci pięcio-sześcioletnich,

 3. Każdą pracę należy podpisać: imię i nazwisko, wiek, grupa, imię i nazwisko opiekuna.

 4. Prace należy wykonywać samodzielnie, techniką dowolną, według upodobań i umiejętności. Nie wykonujemy prac z żywych elementów.

 5. Prace należy składać do Sekretariatu Gminnego Przedszkola w Kobiórze.

 6. Nieprzekraczalny termin składania prac upływa dnia 10.12.2018r.  o godzinie 15:00. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego wykorzystania zdjęć nagrodzonych prac. Jednocześnie informujemy, że wykonane prace będzie można kupić na kiermaszu świątecznym organizowanym przez nasze przedszkole.

 7. Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii oraz wyróżnienia i dyplomy. Decyzje Jury są ostateczne.

 

Kryteria oceny:

×          oryginalność kompozycji,

×          estetykę wykonania,

×          samodzielność wykonania przez rodziców i dziecko,

×          kolorystykę,

×          ogólne wrażenie estetyczne.

 

   

Koordynator konkursu: Magdalena Śmieszek.

 

 

 

 ***************************************************************************** 

 

W ramach programu Ministerstwa Zdrowia DENTOBUS w naszym przedszkolu 15 listopada 2018r. odbyły się bezpłatne przeglądy stomatologiczne dla dzieci, których rodzice wyrazili pisemną zgodę na takie badanie. Każde dziecko po badaniu otrzymało naklejkę „Dzielnego Pacjenta”, a rodzice informację o stanie uzębienia.

 

***************************************************************************** 

Zapraszamy do zapoznania się z listem Minister Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego skierowanym do Rodziców i Opiekunów w sprawie zabezpieczenia Dzieci przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne. List dostępny na Stronie startowej.

 

 

 *******************************************************

 

Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości (zakładka Rekord dla Niepodległej).

  

 

 Cele ogólne :

Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski. 

Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. 

Cele szczegółowe:

Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów 

Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych. 

Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem. 

Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.

 

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN

 

 

 

 

KONKURS  PATRIOTYCZNY pt.  „KOCHAM CIĘ POLSKO”

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I RODZICÓW

 

 Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne Gminnego Przedszkola w Kobiórze pragną zaprosić wszystkie dzieci i ich rodziców do udziału w konkursie pt. „Kocham Cię Polsko”. Konkurs ma na celu zachęcenie rodziców do wspólnego działania ze swoimi dziećmi jak również rozwijanie kreatywności, twórczego myślenia, wyobraźni plastycznej oraz propagowanie wśród dzieci idei patriotyzmu.

 

TEMAT KONKURSU: „KOCHAM CIĘ POLSKO”

 Jury będzie zwracało uwagę na:

 ×          oryginalność kompozycji,

 ×          estetykę wykonania, walory artystyczne

 ×          zgodność pracy z założeniami konkursu,

 ×          samodzielność wykonania,

 ×          ilość pracy dziecka.

 

 Wykonane prace należy składać do Sekretariatu Gminnego Przedszkola w Kobiórze do dnia 05.11.2018r. Do każdej pracy należy dołączyć informację zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek oraz nazwę grupy.

 Format pracy - rozmiar: A-3 i większe.

Technika pracy – dowolna.

 Ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród nastąpi podczas konkursu wokalnego o tematyce patriotycznej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. 

 

 CEL KONKURSU:

a)      promowanie wśród młodych Polaków idei patriotyzmu;

b)      kształtowanie wśród dzieci poczucia świadomości narodowej i obywatelskiej;

c)      rozwijanie i kształtowanie wrażliwości estetycznej;

 

d)     pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,

e)      rozwijanie kreatywności,

f)       rozwijanie zdolności manualnych,

g)      integracja dzieci i rodziców.

 

 Regulamin konkursu

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Kobiórze. Prace można wykonywać wraz z rodzicami.

2. Prace rozpatrywane będą w dwóch kategoriach:

- dzieci trzy-czteroletnich,

 - dzieci pięcio-sześcioletnich,

3. Każdą pracę należy podpisać: imię i nazwisko, wiek, grupa.

 4. Pracę należy wykonać w rozmiarze A - 3 i większe.

 5. Prace należy wykonywać samodzielnie (rodzic i dziecko), techniką dowolną, według upodobań i umiejętności. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem przewodnim jest „Kocham Cię Polsko”.

6. Mogą być wykonane przy użyciu dowolnej techniki -  mogą być przestrzenne lub płaskie.

7. Wszystkie elementy pracy powinny być dobrze przyklejone do całości.

8. Prace należy składać do Sekretariatu Gminnego Przedszkola w Kobiórze.

9. Nieprzekraczalny termin składania prac upływa dnia 05.11.2018r.  o godzinie 15:00. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego wykorzystania zdjęć nagrodzonych prac.

10. Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii. Decyzje Jury są ostateczne.

Kryteria oceny:

 ×          oryginalność kompozycji,

 ×          estetykę wykonania, walory artystyczne

 ×          zgodność pracy z założeniami konkursu,

 ×          samodzielność wykonania,

 ×          ilość pracy dziecka.

 

Koordynator konkursu: Magdalena Śmieszek, Marcelina Sładek

 

 

*********************************************

 

1% podatku dla naszego przedszkola

 

Szanowni Rodzice i mieszkańcy Kobióra!

Kolejny raz zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na przedszkole Waszych dzieci i wnuków. Dzięki otrzymanym środkom możemy zapewnić naszym milusińskim wiele atrakcyjnych form spędzenia czasu oraz wzbogacić naszą bazę dydaktyczną. Z wpłat zakupiliśmy kserokopiarkę (do powielania m.in. kolorowanek, kart pracy czy pomocy dydaktycznych dla Waszych pociech), a w poprzednich latach: urządzenia do ogrodu przedszkolnego, przenośne nagłośnienie oraz stoły i krzesełka do jednej sali, kącik do zabaw tematycznych "Kuchnia". Obecnie planujemy zakupić dalszą modernizację ogrodu oraz zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

 

NA GÓRĘ